Tuesday, 26 September 2017

Postalzz_2017_TastyCrunch_And_Yogurt_lids

Postcardzz

Handmade Writing / upsidedown

Handmade Writing Fun Shape Drawing / Upsidedown
This is Not a Square White Envelope


- - -

This is a musical Report: See Text for details
CD / Square Classic White Envelope
This is Not a Postcard / True Square Postcard

- - -

Tomorrow more...  Art Yogurt Lids

- - -
Update Wednesday September 27th 2017

Link to Yogurt Flat Lids uaaaaaa!


Another Link to yogurt Lids (aluminium)This is not a PLastic Flat Lid


Don't you open de yogurt lid sometime?

- - - -
UpdateYogurt Update 4th October 2017


Aluminium flat Lid ////  Blurring Edges / Raikes Parade


Link to there ...


- - -
Update 11th DayDreamOpeningUp October 2017

"These archivated objects are therefore nothing but waste products, since the immaterial, mental processes of understanding, learning and developing always have priority." (Herzog & de Meuron. Just waste/2002. The Studio. Documents of Contemporary Art. Edited by Jens Hoffmann)

J'adore GonçaL Sobrer!

J'Adore GonÇaL SobReR


Wednesday, 13 September 2017

A late-night action / Pensive_Sunflower_at_night_

Dried flowers gardening at night

A late-night photo session

Update/Tuesday 19th September 2017 (extra Photos below)


Dried Sunflowers are still there ...  August 16 2017 Late at night

(Catalan language) "A Barcelona tothom sap que des de Sant Joan fins a la Mercè no passa res perquè sempre hi ha algú que no hi és, diu Cabal."


Imatge:
Hi ha una imatge d'un sobre de cd que conté el text "A Barcelona tothom sap que..." (properament en aquesta entrada del blog/ bloc)


Upcoming Next Update!!

Update 15th September 2017


Uaaaaaaaaa SUNFLOWERS YOU ARE THE ONE I'M THINKING ON


"Experimental typography
 is said to place emphasis
 on expressing emotion,
 rather than having
 a concern for legibility
 while communicating ideas,
 hence considered
 bordering on being art."

(Taken from en.wikipwdia.org)


OOhhhh uaaaa ! Johnny Ryan's  Prison Pit Lightning TypefaceSLURP SLURP SLURP (tongue sound)


 ///krvnch////

- - - 
Update 16th September 2017

 ///Fun S Tasty K////

Johnny Ryan's  Prison Pit


"1P 4S 3H"
Kneepads

Kneepads? //<


"1s 1c 1r 7e"

Right Now

Kneepads & Copyright ZZZ

- - -

Update 17th September 2017


a wish is a swish ?


Lightning Electrostatic Discharge Typeface
"Encore 17th"
"ICS" Proficient Drawwings XXX
because of training and practice
x link

- - -
Update "Encore" 19th September 2017, Tuesday

Extra SunfloWWers Photos
from the session a month ago, on 16th August (A late night photo and video session)Saturday, 15 July 2017

Exploding Plastic Fest 2015-2016-2017

Enllaç a l'activitat
https://theexplodingplasticfest.wordpress.com/
2a edició Novembre 2016
Música dansa improvisació arts del moviment acció soroll intercanvi trobada col·laboració

THE EXPLODING PLASTIC FEST! #02 - an improvisation party of music and movement art with musicians and contemporary dancers, a tribute to Warhol and Velvet Parties.

(((Exploding Plastic Fest 2017 Live action))) #3

3a edició Juliol 2017


Here's when you should play your biggest noise if you're trying to lose your head
Lyrics for the action / Lletres per a l'acció

This Lyrics are Txt message

El berenar


Els croissants són francesos


Són de xocolata els croissants de xocolata?

On Theremin: Javier Díez Theremonial
enllaç vídeo
Exotic improvisation on theremin (Javier Díez Ena)
link / un altre enllaç 
Javier Díez Ena - Roll Li Ning Roll

Update July jellyfish 17th 2017

Photos by Frederic Perers !! uaaaaa
Live At l'Hangar (on 15th July 2017)


Theremin and Noise /in pink glasses
pineapple tropical fruit


Broken Jellyfish

PLastic FlagFriday, 12 May 2017

Activitat subteRRània # Dsmbr 2016

Aquesta és l'activitat que va anar passant a finals del 2016 dins el taller, 

11 de maig del 2017, en preparació

Coincidint amb fets que coincideixen en el temps sobreposat
Activitat subteRRània # Desembre en un moment de possibilitats que podien passar coses i que passaven, malgrat que no hi hagués massa res de (...) (continua al final d'aquesta entrada del blog) "Principi i fi"

Repeated item:

Video-track of actvtt Sbtrrn dsmbr
LEscocesa, 2016. December. SubtRRn Actvtt
espai buit a continuació

// aquí hi ha una descripció // espai buit per deixar pas al pensament que pot passar per tal d'evitar omplir massa de coses que evitarien deixar pas a d'altres coses que es veurien afectades pel trànsit primerenc i pel trànsit posterior, inicial o darrer, que fan que hi hagi una manera d'esdevenir-se (i esdevingui) els fets i els pensaments. En aquest cas la natura hi té molt a veure però sembla que hi tingui o hi vulgui tenir poc a veure, fa com que hi té poc a veure per la manera com són sospesades les entrades i sortides de les coses o esdeveniments i accions del text que hi ha escrit i contingut en aquestes mateixes paraules escrites.a l'entrada principal //

- - -Aquesta activitat formava part de la programació que es va anar generant a partir de les trobades amb els participants, i que provocaven una mena de situacions inesperades, amb un esquema poc clar, tal com és bo que sembli que passen les coses, i que permeten que apareguin situacions no preparades.

(...) posicionat i encarat cap a la manera més directa. Això no passa mai. Les fulles han tornat a sortir malgrat hi havia la tardor i en aquell moment encarrilàvem un estrepitós esmerçament d'energies volàtils. Finalment les fulles han tornat a sortir i a créixer ben verdes i ja s'espatllaran, ja faran el seu curs natural des de l'inici fins al darrer  moment, quan hauran fet el seu fet, i entre l'escalfor de la darrera primavera i el tot ufanós estiu amb les nits incloses incloent-nos-hi, passarem i travessarem la nit, i arribarem fins on ens sigui possible i habitual com de costum. I ara les fulles neixen ben verdes.segueixen passant coses a poc a poc ...


Les papallones són fulles
que volen i s'han emancipat
dels arbres, i són i no són
allò que sembla que són.
Són insectes vegetals
i les espores són els ous,
i són i no són.


- - -  - - -  - - -
Update July 11th 2017 //

Photos by Montse Marsal


Update July 13th 2017
Photos by Montse Marsal


featuring Ivana Ray Singh

Monday, 10 April 2017

This is a draft track

This is a draft track and not visible to fans. To publish it, edit this track.


Visions+Vexations+prdnc
Eridxcc Safggttie VexXXLati_ons plus WaltejhR DickeKlnRson PLUvSgf Suhgn RaeaAA meetxzz PrugfDDencvjgCiuK's in thDa HousZZe
Eridxcc Safggttie VexXXLati_ons plus WaltejhR DickeKlnRson PLUvSgf & Suhgn RaeaAA VViddfgSionjhgcXXs meetxzz PrugfDDencvjgCiuK's in thDa HousZZe
Aquí barrejades hi ha les pistes de so de diferents gravacions que funcionen com una unlimited unreleased però ben buscada barreja d'elements que es complementen, vinil, cd i so directe amb objectes diversos. Els autors es poden trobar barrejats entre les lletres del text inicial, poden ser identificats si es desbrossa tal com podria arribar a ser un espai sonor on per aquesta vegada no hi ha pedal de distorsió, coma.

Lyrics (fake)
Email me th plans for the evening, like how many sets you are doing with who etc and I'll speak to th other guys about making something happen! Enjoy the film //

Add artist photo


- - -

Further reading:
Here's when you should play your biggest noise if you're trying to lose your head (launch the song The Banana Question/Royal Trux(This has nothing to do with the recording)
Eric Satie Vexations / Walt Dickerson & Sun Ra Visions / plus extra soundscape at home (chair, kitchen, )"Music ground Noise Player was not impressed with Distortion Pedal Metal Awareness' decision to send off Noise Structure in Tuesday's Go-Track Sound-Shopping-Trolley defeat at the hands of Maracas Fast Player."(Constructive Neutrons)


Visions​+​Vexations​+​prdnc (draft)


((((( )))))

No tracks here yet. Log in to add some!

- - -

Update 19th April 2017


Bandcamp Versus Myspace...
myspace ... l'enllazz..  ..  ..
Update The Second, 19th April 2017

Link to birds guitar player (Des oiseaux qui jouent de la guitarre)

Thursday, 6 April 2017

I have been busy ... 2017

((((((Bona tornaaaaada))))


I have been busy moving some kind of brain head blocks from one side to the other side into my cerebral dark brain as an object that improves moving things into in order to expand them to the outside space from the brain // movent d'un costat a l'altre del cervell algunes de les idees que serien necessàries // block head brain (this part needs to be revised/improved // I'm so lazy/sorry)


expanded meaning: brain leg blocks: a feature that makes a place pleasant, comfortable or easy to live in ( amenity noun// http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/amenity) "Many of my brain parts lacked even basic amenities"


(+) welter:
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/welter?q=welter
[singular] welter of something (formal) a large and confusing amount of something
a welter of information- - -

about label: I hated the label ‘housewife’.
https://uk.yahoo.com/finance/news/2-5-trillion-asset-manager-155533128.html

- - -

Images:- - -
lift your skinny fists like antennas to heaven
oh yeah! huh? Hum! huh? huh? HUh? huh?
I have been busy moving some kind of brain head blocks from one side to the other side into my cerebral dark brain as an object that improves moving things into in order to expand them to outside space from the brain. The outside space. Banana question. Fell like an apple tree from the ground floor to the falls of a microwave grounding greenery and full of pears of wide broad garden graveyard of cemetery ashes into the yogurt pot before sip the lid oooo huh? hum! oh yeah!
expanded meaning: brain leg blocks (this part needs to be revised/improved // I'm Sorry!) Help!

Fet amb el traductor automàtic del text anterior: (From English to Catalan)
aixecar els seus punys flacs com antenes al cel
oh sí! eh? Brunzit! eh? eh? Eh? eh?
He estat ocupat en moviment algun tipus de blocs del cap del cervell d'una banda a l'altra banda en el meu cerebral cervell fosc com un objecte en moviment que millora les coses en el cap de ampliar-los a l'espai exterior des del cervell. L'espai exterior. pregunta plàtan. Va caure com un arbre de pomes des de la planta baixa a les cataractes d'una vegetació de terra microones i plena de peres de tot l'ampli jardí cementiri de cendres del cementiri en el pot de iogurt abans de prendre la tapa oooo eh? brunzit! oh sí!
significat ampliat: Blocs de la cama del cervell

- - -

Further reading:
"The Banana Question" (A Royal Trux song from Accelerator album)
Extra: Do you have any feedback on the brain head blocks message you saw in the beginning/above today?


External links:
// https://uk.yahoo.com/finance/news/2-5-trillion-asset-manager-155533128.html
// http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/amenity

// http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/lazy?q=lazy

(( extra space ))

// Let's start again from the beginning